Kontakt

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
ODDZIAŁ W PSZCZYNIE

Ul. Doświadczalna 27
43 – 200 Pszczyna
Tel.  0048 32 210 30 81
e-mail: ipo at ipo-pszczyna dot pl

DYREKTOR INSTYTUTU
dr inż. Krzysztof Bajdor

KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Lucyna Kowalczyk
tel.  0048 32 210 30 81
e-mail: lkowalczyk@ipo-pszczyna.pl

p.o. ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
dr Inga Mrzyk
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 108
e-mail: imrzyk@ipo-pszczyna.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
mgr Marcin Grzywacz
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 103
e-mail: mgrzywacz@ipo-pszczyna.pl

DZIAŁ FINANSOWY
mgr Beata Mazur
tel.  0048 32 210 30 81 w. 107
e-mail: bmazur@ipo-pszczyna.pl

Zakład Badań Toksykologicznych
Kierownik Zakładu
dr Anna Daniel-Wójcik
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 177
e-mail: awojcik@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Toksykologiczna

kierownik pracowni
mgr Katarzyna Gruszka
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 102
e-mail: kgruszka@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Analityki Medycznej

kierownik pracowni
mgr Dominika Gądarowska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 106
e-mail: dgadarowska@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Patomorfologiczna

p.o. kierownik pracowni
mgr Dominika Gądarowska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 106
e-mail: dgadarowska@ipo-pszczyna.pl

Zakład Badań Ekotoksykologicznych

p.o. Kierownik Zakładu
mgr Katarzyna Winiarska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 118
e-mail: kwiniarska@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Analityczna

kierownik pracowni
mgr Katarzyna Winiarska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 118
e-mail: kwiniarska@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Toksykologii Organizmów Wodnych

kierownik pracowni
mgr inż. Tina Turek
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 136
e-mail: ew at ipo-pszczyna dot pl


Pracownia Toksykologii Pszczół

p.o. kierownik pracowni
mgr Elżbieta Kulec-Płoszczyca
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 135
e-mail: ekulec-ploszczyca@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Toksykologii Organizmów Glebowych
kierownik pracowni
mgr Anna Wróbel
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 155
e-mail: awrobel@ipo-pszczyna.pl