Kontakt

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
ODDZIAŁ W PSZCZYNIE

Ul. Doświadczalna 27
43 – 200 Pszczyna
Tel.  0048 32 210 30 81
e-mail: ipo@ipo-pszczyna.pl

DYREKTOR INSTYTUTU
dr inż. Krzysztof Bajdor

KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Lucyna Kowalczyk
tel.  0048 32 210 30 81
e-mail: lkowalczyk@ipo-pszczyna.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
dr Inga Mrzyk
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 108
e-mail: imrzyk@ipo-pszczyna.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
mgr Marcin Grzywacz
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 103
e-mail: mgrzywacz@ipo-pszczyna.pl

DZIAŁ FINANSOWY
mgr Beata Mazur
tel.  0048 32 210 30 81 w. 107
e-mail: bmazur@ipo-pszczyna.pl

Zakład Badań Toksykologicznych
Kierownik Zakładu
dr Anna Daniel-Wójcik
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 177
e-mail: awojcik@ipo-pszczyna.pl

Zespół Toksykologii Eksperymentalnej

kierownik zespołu
mgr Katarzyna Gruszka
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 102
email: kgruszka@ipo-pszczyna.pl

Zespół Diagnostyki i Metod Alternatywnych
kierownik zespołu
mgr Dominika Gądarowska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 106
e-mail: dgadarowska@ipo-pszczyna.pl


Zakład Badań Ekotoksykologicznych

Kierownik Zakładu
mgr Katarzyna Winiarska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 118
e-mail: kwiniarska@ipo-pszczyna.pl

Zespół Chemii Analitycznej

kierownik zespołu
mgr Katarzyna Winiarska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 118
e-mail: kwiniarska@ipo-pszczyna.pl

Zespół Toksykologii Organizmów Wodnych

kierownik zespołu
mgr inż. Tina Turek
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 136
e-mail: ew@ipo-pszczyna.pl


Zespół Toksykologii Stawonogów Pożytecznych

p.o. kierownik zespołu
mgr Elżbieta Kulec-Płoszczyca
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 135
e-mail: ekulec-ploszczyca@ipo-pszczyna.pl

Zespół Toksykologii Organizmów Glebowych
kierownik zespołu
mgr Anna Wróbel
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 155
e-mail: awrobel@ipo-pszczyna.pl