PCI Days 2023

Łukasiewicz-IPO Oddział w Pszczynie ma zaszczyt uczestniczyć w Targach Dostawców dla przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2023. Już 21 czerwca 2023 zapraszamy Państwa na do hali EXPO XXI w Warszawie na stoisko A12. Chętnie przedstawimy Państwu naszą aktualną ofertę i porozmawiamy o możliwościach rozwoju. 
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej