Nowa metoda in vitro w ofercie

Utrzymujący się już od kilku lat trend zmierzający do ograniczenia bądź też całkowitego wykluczenia stosowania badań z udziałem zwierząt laboratoryjnych stał się motorem napędowym zmian i prac badawczych prowadzonych w naszej jednostce. Nasi naukowcy prowadzą aktywne prace badawcze, które pozwalają na poszerzanie zakresu oferowanych badań z wykorzystaniem metod alternatywnych do badań z udziałem zwierząt. Również w tym roku rozszerzyliśmy ofertę o nowe badanie. Już teraz możliwe jest u nas wykonanie badania zgodnie z wytyczną OECD nr 492B. Metoda ta umożliwia samodzielną identyfikację chemikaliów (substancji i mieszanin) niewymagających klasyfikacji (bez kategorii), wymagających klasyfikacji ze względu na działanie drażniące na oczy (Kat. 2) i wymagających klasyfikacji pod kątem poważnego uszkodzenia oczu (Kat. 1) zgodnie z Globalnym Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania (GHS).

Badanie to szczególnie zainteresować powinno przedstawicieli przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, oraz szeroko rozumianą branże chemiczną dla których może ono stać się niezbędne w procesie rejestracji nowego produktu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie w dalszym ciągu skupia swoje prace badawcze nad rozwojem portfela usług badań in vitro, które niewątpliwie staną się podstawowym narzędziem klasyfikacyjnym substancji chemicznych w przyszłości.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą!Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej