Badanie fototoksyczności

Gdy letni czas stał się już tylko wspomnieniem warto pochylić się nad kwestią, o której często zapominamy podczas słonecznych dni. Łączenie niektórych leków (ale także innych substancji chemicznych jakie towarzyszą człowiekowi) i słońca to nie zawsze dobry pomysł. Część z nich, wchodząc w reakcję z promieniowaniem słonecznym, może wywołać szkodliwe efekty dla skóry.
Fototoksyczność skóry (fotopodrażnienie) definiuje się jako ostrą reakcję toksyczną wywołaną przez miejscowo lub ogólnoustrojowo podawane fotoreaktywne chemikalia po ekspozycji skóry na światło otoczenia. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie wychodzi naprzeciw i temu wyzwaniu jakie producenci substancji chemicznych spotykają na swojej drodze.
Już dziś wprowadziliśmy do swojej oferty badanie fototoksyczności z wykorzystaniem zrekonstruowanego ludzkiego naskórka metodą in vitro zgodne z wytyczną OECD 498.  Badanie to stosuje się w celu określenia potencjału fototoksycznego badanej substancji chemicznej, np. kosmetyku, po miejscowym zastosowaniu na laboratoryjnie wyhodowane tkanki ludzkiego naskórka.
Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu: planowanie.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl w celu poznania oferty.

Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej