"Adaptacja piętra budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe"


Projekt dofinansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Tytuł: „Adaptacja piętra budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe”
Całkowita wartość projektu: 3 835 562,44 zł
Wartość dofinansowania: 3 758 851,20 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.08.2023

Opis projektu:
Celem projektu jest zaadoptowanie poddasza budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe. Rozwój metod badawczych, a także planowane zwiększenie liczby usług w Łukasiewicz - IPO Oddziale w Pszczynie, wymaga utworzenia nowej przestrzeni z przeznaczeniem dla pracowników prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Ponadto, realizacja projektu umożliwi powstanie pomieszczeń, w których możliwe będzie umieszczenie sprzętu diagnostycznego niezbędnego do prowadzenia badań w wymaganych standardach z zakresu toksykologii, ekotoksykologii oraz losu i zachowania substancji chemicznych w środowisku


Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej